Define Solutions

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» PDF Εκτύπωση E-mail
Ευκαιρίες χρηματοδότησης - Αναμένονται

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

Προδημοσιεύθηκε η δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία» από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας. Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 

  • Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
  • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
 
Πρόγραμμα « ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Ευκαιρίες χρηματοδότησης - Αναμένονται

 

Προδημοσιεύθηκε η δράση « ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας. Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

 
Μετεγκατάσταση PDF Εκτύπωση E-mail
Τελευταία νέα


Αγαπητοί συνεργάτες, σας ενημερώνουμε ότι η έδρα της εταιρείας μας μεταφέρθηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Γεωργίου Δροσίνη 10, Ταχυδρομικός Κώδικας 14452.

 
Πρόγραμμα "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – HORIZON 2020" PDF Εκτύπωση E-mail
Ευκαιρίες χρηματοδότησης - Ενεργές

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε 12 ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση, όπως είναι η εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η «πράσινη» ενέργεια, η ψηφιακή ασφάλεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπεται η δραστική περικοπή της γραφειοκρατίας και η απλούστευση κανόνων και διαδικασιών, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα καινοτόμων επιχειρήσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

•   Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €.

•   Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.

•   Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs).

•   Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας.

•   Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής.

Οι καταλυτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι η 09/10/2014 και η 17/12/2014.

 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β ΕΣΠΑ (ΩΣ 30/06/2015) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευκαιρίες χρηματοδότησης - Ενεργές
Η Define Solutions Ltd. σας ενημερώνει ότι υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» στην οποία ορίζεται ότι η ΝΕΑ προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση των έργων.

Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της Απόφασης.

Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 16